Technické parametry masivních panelů KLH

Technické parametry masivních panelů KLH

Maximální formát:

délka max. 16,50 m, šířka max. 2,95 m, tloušťka max. 0,50 m

Tloušťka panelů:


3vrstvý DQ : 57, 72, 94, 120 mm

3vrstvý DL : 57, 60, 78, 90, 95, 108, 120 mm

5vrstvý DQ : 95, 125, 128, 158, 200 mm

5vrstvý DL : 117, 125, 140, 146, 162, 182, 200 mm

7vrstvý DL : 202, 208, 226, 230, 260, 280 mm

8vrstvý DL : 248, 300, 320 mm

(7vrstvé panely se zdvojenou podélnou vrstvou na kraji,

8vrstvé panely se zdvojenými podélnými vrstvami na kraji a uprostřed)

Zvláštní tloušťky panelů jsou od množství 1.000 m2 na požádání možné


Výrobní šířky:

2,40 / 2,50 / 2,75 / 2,95 m

Provedení:

  • DQ – (Decklage quer) Povrchové vrstvy lamel jsou orientovány napříč výrobní délky. Tyto panely se používají převážně jako stěny.

  • DL – (Decklage lang) Povrchové vrstvy lamel jsou orientovány rovnoběžně s výrobní délkou. Tyto panely se používají převážně jako stropy.

Povrchová kvalita:

  • NSI – nepohledová C kvalita. Povrch je určen pro opláštění. Povrch je hoblovaný, jsou dovoleny vzhledové vady jako vypadavé suky, zamodrání, trhliny a spáry.
  • ISI – industriální B kvalita. Povrch je určen pro viditelné plochy s nižšími nároky na kvalitu. Povrch je hoblovaný, suky jsou zarostlé, spáry jsou dovoleny do 5 – 8 mm, mohou se vyskytovat zbytky lepidla, podélné lamely jsou spojeny zubovým spojem.
  • WSI – pohledová A kvalita. Povrch je z řeziva kvality AB, broušený, beze spár, bez zbytků lepidla. Vhodné pro obytné prostory.

Tvarové změny:

v rovině panelu: zanedbatelné kolmo k rovině panelu: 0,2 mm/m na % vlhkosti

Vlhkost:

12% (+/- 2%) – technicky vysušeno

Požární odolnost:

0,67 mm/min při hoření vnější vrstvy nebo vnější zdvojené vrstvy 0,76 mm/min při hoření více než vnější vrstvy

Vzduchotěsnost:

Vzduchotěsnost konstrukce KLH závisí kromě těsnosti panelů především na provedení spojů panelů.
Měření na masivních dřevěných panelech KLH (1 m x 1 m) prokázala, že trojvrstvé panely v průmyslové kvalitě (ISI) a pětivrstvé panely v nepohledové kvalitě (NSI) působí jako vzduchotěsné tabule.
Měření na prostorové buňce s trojvrstvými stěnovými prvky KLH a trojvrstvými stropními panely včetně vestavěného okna a dveří, avšak bez izolace a bez zhotovené fasády vykázaly následující průměrné hodnoty z přetlaku a podtlaku: n50 ‹ 0,6/h – atest B03.851.007 (velikost měřeného prostoru d/š/v 8 m x 4,2 m x 2,5 m, objem cca 85 m 3 – stěny pohledové (WSI), strop průmyslový (ISI).

Součinitel tepelné vodivosti λ:

0,13 W/(m2K)

Specifická tepelná kapacita:

1600 J/(kgK)

Hustota ρ:

4,8 – 5 kN/ m3

Hmota s akumulační schopností:

pohledová stěna KLH bez opláštění cca 40 kg/ m2

při přímém opláštění jednou vrstvou SDK cca 45 kg/ m2

při přímém opláštění dvěma vrstvami SDK cca 50 kg/ m2