Požární odolnost

Požární odolnost dřevostaveb KLH

Dřevo, jako hořlavý materiál se chrání v případě požáru sám - tvoří vrstvu dřevěného uhlí, která zabraňuje dalšímu spalování prvku. KLH komponenty jsou klasifikovány z hlediska požární odolnosti s použitím výpočtové metody na základě rychlosti odhořívání. Požární odolnost KLH panelů se stanovuje výpočtově podle ČSN EN 1995-1-2. Při běžném použití je u třívrstvého nechráněného panelu většinou automaticky splněna požární odolnost REI 30, u pětivrstvých panelů REI 60. Předimenzováním nebo opláštěním prvku lze dosáhnout i vyšší odolnosti např REI 90, 120….

 

video