Přednosti KLH- Kontrolovaná kvalita surovin ze zodpovědně využívaných lesů

Nákupu dřeva předchází přísný výběr a hodnocení dodavatelů. Certifikátem PEFC zaručujeme, že suroviny, které používáme, pocházejí z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Všechny podélné a příčné lamely jsou předmětem vizuální a mechanické kontroly kvality, stejně jako měření vlhkosti. To zajistí, že použité lamely odpovídají přísným požadavkům technického osvědčení.

- Šetření životního prostředí je více než jen slova

Výroba konvenčních stavebních materiálů je spojena s produkcí velkého množství emisí CO2. Dřevo je naopak materiálem, který při svém růstu CO2 spotřebovává. Během výroby KLH panelů, jsou používány moderní, energeticky-úsporné a ekologicky šetrné výrobní postupy. Výroba je také zcela neškodná pro zaměstnance a nemá-zdraví škodlivé účinky. KLH panely splňují "0" emisní třídu. Dřevo lepené PUR lepidlem může být bez obav využito při termickém zneškodnění. Při úplném spálení není žádný rozdíl mezi klasickým a lepeným dřevem. Navíc při hoření dřeva se do atmosféry uvolňuje pouze tolik CO2, kolik bylo spotřebováno při jeho růstu.

- Technicky schválený stavební výrobek

KLH panely splňují přísné normy technického osvědčení

- Kontrola kvality produkce [-]

Produkce KLH Massivholz GmbH je předmětem stálého vnitřního a vnějšího dozoru kvality. Vlastní laboratoř tvoří základ pro vnější dozor prostřednictvím Rakouského výzkumného ústavu dřevařského a MPA Stuttgart.

- Velký formát [-]

Maximální délka: 16.50 m

- Vysoká rozměrová přesnost

Kombinace moderních výrobních zařízení a stálé vnitřní a vnější kontroly kvality je zárukou pro vysokou rozměrovou přesnost prvků. Přesnost řezání je v toleranci dle DIN 18203/Part 3 pro zdi, podlahy, stropu a krytinové desky z dřevařských výrobků.

- Vysoká statická únosnost[-]

Rámové a skeletové konstrukce dřevostaveb dosáhly svých mezí, a to zejména v multi-podlažních dřevěných konstrukcích. KLH panely mohou být použity ve všech podlažích z důvodu jejich velkého formátu. Problémy, které by mohly vzniknout díky sedání a deformaci, jsou vyloučeny od samého počátku.

- Tuhá - avšak vyrobená ze dřeva

KLH panely je třeba chápat jako plnostěnné konstrukční stavební prvky, které jsou vyrobeny kompletně z masivního dřeva. Tím je dosaženo vyšší stability budovy a jejího obvodového pláště.

- KLH jako stěny, strop a střecha

Stěny, strop a střešní prvky jsou vyráběny na objednávku vztahující se ke konkrétnímu projektu, v závislosti na statických požadavcích. Příklady použití můžete najít v sekci "KLH jako stěna, strop a střecha" a "referenční stavby".

- Velká svoboda v architektonickém řešení

KLH panely jsou kompatibilní s ocelí, sklem, hliníkem a všemi běžnými stavebními materiály. Dnešní technický rozvoj, výzkum a vývoj moderních materiálů na bázi dřeva, umožňují dosáhnout jemné, transparentní dřevěné konstrukce s nejlepšími klimatickými podmínkami.

- Optimální využití obestavěného prostoru

Se stejnými inženýrskými požadavky, mohou být nosné KLH stěny výrazně subtilnější než nosné stěny z konvenčních stavebních materiálů. Se stejnými vnějšími rozměry je možné získat až 15% čisté podlahové plochy navíc - významný argument pro soukromé obytné budovy, sociální bytovou výstavbu a výstavbu průmyslového a obchodního rozvoje.

- Krátká doba výstavby a suchý stavební proces

Jako měřítko pro montáž KLH panelu, je možné počítat s průměrnou dobu montáže cca. 20 minut na panel. Nejkratší doba výstavby zděné stěny trvá cca. 8 hodin. Suché stavební procesy umožňují okamžité vybavení interiérů a rychlou připravenost k předání.

- Flexibilní struktura nákladů prostřednictvím variability skladeb konstrukcí

V našich katalozích stavebních detailů najdete doporučené různé skladby stěnových, stropních a střešních konstrukcí. V závislosti na požadavcích projektu může být rozvinuto nejlepší možné řešení jak technicky, tak z hlediska nákladů. Naše katalogy nejsou povinné. Měly by být užívány pouze jako doporučení výrobce. Rádi Vám poskytneme technickou podporu při hledání vhodného řešení.

- Stabilní hodnoty parametrů stavební fyziky

Difusně otevřené neprůvzdušné konstrukce. Vícevrstvé-difuzně otevřené stěny staveb umožňují dlouhou životnost obvodového pláště budovy, který je dokonalý z hlediska stavební fyziky pro jakékoliv U-hodnoty až po nulový energetický standard. S KLH panely je možné stavět bez parozábrany. KLH panely jsou vzduchotěsné od 5-vrstvých bez jakýchkoliv dalších opatření, pro 3-vrstvé od tl. lamel 30 mm (okenní a dveřní otvory jsou rozhodující).

- Letní tepelná izolace

Dřevo je bezkonkurenční materiál z hlediska kombinace mechanických a tepelně-izolačních vlastností. Dobré izolační vlastnosti a vysoký fázový posun teplotního kmitu poskytuje v vynikající tepelnou izolaci pro letní období.

- Zimní tepelná izolace

KLH panely se izolují z vnější strany. V závislosti na výběru druhu a tloušťky izolace je možné dosáhnout i v zimním období nejlepších podmínek. Předpokladem je konstrukce bez tepelných mostů a vzduchotěsné provedení spojů.

- Dřevo není tepelným mostem, ale izolací

Dřevěné prvky v rámových a skeletových konstrukcích jsou považovány za tepelné mosty. KLH panel je ovšem třeba chápat jako kompaktní vrstvu materiálu, který má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

- Vlhkostní skladovací kapacita

Dřevo je schopné adsorbovat, vázat a uvolňovat vzdušnou vlhkost v závislosti na prostředí ve kterém se nachází. KLH panel je v konstrukci zabudován na straně interiéru a funguje tedy jako „regulátor“ vzdušné vlhkosti. Tato vlastnost může mimo jiné snížit nároky na vzduchotechniku u energeticky úspornějších domů.

- Kalkulovatelná požární odolnost

Dřevo, jako hořlavý materiál se chrání v případě požáru sám - tvoří vrstvu dřevěného uhlí, která zabraňuje dalšímu spalování prvku. KLH komponenty jsou klasifikovány z hlediska požární odolnosti s použitím výpočtové metody na základě rychlosti odhořívání. Panely s 3-vrstvou skladbou odpovídají třídě požární ochrany REI 30, s 5-vrstvou skladbou třídě REI 60. Požární odolnost je možné navýšit předimenzováním prvku nebo opláštěním.

- Elektromagnetické záření

Podle německé studie má dřevo vlastnost absorbovat škodlivé elektromagnetické záření.

- KLH panely se snadno montují

Díky jejich velkému formátu jsou KLH panely snadno a rychle sestavitelné. V závislosti na tloušťce, mohou být opracovány i na stavbě s konvenčními dřevoobráběcími stroji. Vysoký stupeň prefabrikace v prostorách chráněných před počasím, umožňuje velmi krátkou dobu montáže a značně snižuje zpoždění stavebních prací v závislosti na počasí. Technická podpora pro architekty, projektanty, stavební a tesařské firmy při plánování i ve fázi realizace je pro nás samozřejmostí..