Tepelně technické vlastnosti

V zimě 2008/2009 proběhl ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně výzkum, jehož cílem bylo posouzení tepelně technických vlastností různých variant obvodového pláště KLH dřevostaveb v klimatických podmínkách ČR se zaměřením na difúzi vodních par. Výzkum byl doplněn experimentálním měřením vlhkosti zabudovaného KLH panelu na konkrétní stavbě a výsledky měření byly porovnány s teoretickým výpočtovým modelem. Vyhodnocení bylo provedeno nejen z hlediska normových požadavků, ale také podle doporučených kritérií, která zveřejnili Ing. Kubů a Doc. Havířová ve svém příspěvku na XIII ročníku mezinárodního odborného semináře dřevostavby ve Volyni (2009). Výsledky výzkumu potvrzují spolehlivé fungování difúzně otevřených skladeb stěn. Jako nejlepší byla vyhodnocena skladba s dřevovláknitou izolací a odvětranou fasádou, která je zcela bez rizika kondenzace i při extrémních podmínkách. Navíc již při základní tloušťce izolace (U=0,3W/m2K) vykazuje fázový posun teplotního kmitu - dobu za kterou se změna teploty na vnějším povrchu stěny projeví na povrchu vnitřním - větší než 12 hodin.